Thanasup Leasing & Finance Co., Ltd.
ໜ້າທຳອິດ ຄວາມເປັນມາ ບໍລິການ ໂປຣໂມຊັນ ກິດຈະກຳ ສະໝັກວຽກງານ ພົວພັນພວກເຮົາ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

ສະໝັກວຽກກັບພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ທະນະຊັບ ລິດຊິງ ແອນ ຟາຍແນນ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານການແກ້ໄຂບັນຫາທາງການເງິນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນ.

ປັດຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮ່ວມວຽກ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດກັບພວກເຮົາ.

ຕຳແໜ່ງທີ່ຍັງຫວ່າງ (ອັບເດດລ່າສຸດ: 11-11-2020):

    ສຳເນົາເອກະສານສະໝັກວຽກແມ່ນສາມາດ ດາວໂຫຼດທີ່ນີ້ ຫຼື ເຂົ້າມາຮັບໄດ້ທີ່ບໍລິສັດພວກເຮົາ. ສາມາດສົ່ງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາທີ່ recruitment@thanasupleasing.com ຫຼື ສົ່ງເຂົ້າມາທີ່ບໍລິສັດໂດຍຕົງໂດຍລະບຸສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ກັບຫົວໜ້າຝ່າຍບຸກຄົນ.